شهدای روستا

 

shohada-15زندگینامه سردار شهید حاج غلامحسین بسطامی


shohada-3زندگینامه شهید قربانعلی شیر مرغی


shohada-1زندگینامه شهید محمدرضا طوسی


shohada-5زندگینامه شهید رمضانعلی خلج


shohada-2زندگینامه شهید ابوالفضل طوسی


shohada-4زندگینامه شهید عباسعلی خلج


shohada-6 shohada-9
shohada-8 shohada-7
shohada-11 shohada-10
shohada-13 shohada-14
shohada-12 shohada-16
shohada-18 shohada-17
shohada-22 shohada-19
shohada-21 shohada-20